ร่วมโหวต คัดเรื่องนี้เข้า ว.แสนสุข หน้าแรก

เพื่อนหมูอะไรหมุนคอได้

คลั่ง: เพื่อนหมูอะไรหมุนคอได้ คลั่ง: หมูอะไรวะ คลั่ง: กืนหมูยอไง คลั่ง: ทำไมวะ คลั่ง: หมูยอ-หมอยู-you-คุณหมอ คลั่ง: ยังไง ? คลั่ง: คุณ-หมุนคอ โดนสตั้น 3 วิ คลั่ง: FUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCC

เพื่อนหมูอะไรหมุนคอได้