ร่วมโหวต คัดเรื่องนี้เข้า ว.แสนสุข หน้าแรก

มันแน่นอก

โอปอล: มันแน่นอก หญิง: ต้องยกออก โอปอล: แบกเอาไว้ หญิง: นานไปหัวใจถลอก แป๊ก: พวกผู้หญิงเปนไรกันว่ะ ไอ้สันแมร่งแน่นอก ทั้งวันเลย แถมยังเขิน อีก สัน: กูก้ไม่รุ่ว่ะ สัน: แล้วมึงถามกุไมสัส กุไม่ใช่ผู้หญิง แป๊ก: ก้เหนบ้างทีมึง ชอบร้องแน่นอกแล้วก้ลวน ลามกูหนิ

มันแน่นอก