ร่วมโหวต คัดเรื่องนี้เข้า ว.แสนสุข หน้าแรก

มีปลาไหม?

แป๊ก: มีปลาไหม? สัน: ไม่มีกูขายหมู แป๊ก: มีปลาไหม? สัน: ไม่มี!เด๋วเอามีดแทงเลย แป๊ก: มีมีดไหม ? สัน: ไม่มี แป๊ก: มีปลาไหม ? สัน: .....!#@#!

มีปลาไหม?