ร่วมโหวต คัดเรื่องนี้เข้า ว.แสนสุข หน้าแรก

เอารูปลงเฟส ดีก่า

คลั่ง: เอารูปลงเฟส ดีก่า คลั่ง: ลงเสร็จแล้ว แล้วก็รอให้คนมา Like คลั่ง: 1 นาทีผ่านไป . . . คลั่ง: 5 นาทีผ่านไป . . . คลั่ง: 1 ชั่วโมงผ่านไป . . . คลั่ง: 2 ชั่วโมงผ่านไป . . . คลั่ง: เ-ี้ย ไม่มีใครมา Like รูปกูเลย คลั่ง: แม่งโลกนี้มีแต่คนใจดำ ไม่ Like กูเลย สาสสสสสสสสสส

เอารูปลงเฟส ดีก่า