ร่วมโหวต คัดเรื่องนี้เข้า ว.แสนสุข หน้าแรก

ชอบดูหนังมั๊ย

แป๊ก: ชอบดูหนังมั๊ย สัน: ทำไมจะไม่ชอบ แป๊ก: แล้วหนังเรื่องอะไรกวน ตีนที่สุด สัน: เรื่องของกู

ชอบดูหนังมั๊ย