สุพิชชา มิ่งสอน
หญิง: ป้าค่ะ กาแฟกี่บาทค่ะ
สายอาชีพ: 15 บาทจ้า
หญิง: 10 บาทได้ไหมค่ะคนกัน เอง
สายอาชีพ: 15 บาทจ้า เดี๋ยวป้าช่วยคน

ป้าค่ะ กาแฟกี่บาทค่ะ

หญิง: ป้าค่ะ กาแฟกี่บาทค่ะ สายอาชีพ: 15 บาทจ้า หญิง: 10 บาทได้ไหมค่ะคนกัน เอง สายอาชีพ: 15 บาทจ้า เดี๋ยวป้าช่วยคน

ป้าค่ะ กาแฟกี่บาทค่ะ

ป้าค่ะ กาแฟกี่บาทค่ะ

หญิง: ป้าค่ะ กาแฟกี่บาทค่ะ สายอาชีพ: 15 บาทจ้า หญิง: 10 บาทได้ไหมค่ะคนกัน เอง สายอาชีพ: 15 บาทจ้า เดี๋ยวป้าช่วยคน

ป้าค่ะ กาแฟกี่บาทค่ะ

สายอาชีพ: นักเรียนนั้ง
โอปอล: ค่ะ คุณครู^^
สายอาชีพ: เราจะมาเรียนเรื่อง... (มองไปเห็น)
คู่รัก: จุบ.จิ้บ..จุบ..จิ๊บ (เสียงคุย)
สายอาชีพ: นี้พวกเธอหยุดคุยเดี๋ยว นี้
คู่รัก: ค่ะ
คู่รัก: ค๊าบบบบ
โอปอล: ไม่ดีๆห้ามคุย คริ คริ

นักเรียนนั้ง

สายอาชีพ: นักเรียนนั้ง โอปอล: ค่ะ คุณครู^^ สายอาชีพ: เราจะมาเรียนเรื่อง... (มองไปเห็น) คู่รัก: จุบ.จิ้บ..จุบ..จิ๊บ (เสียงคุย) สายอาชีพ: นี้พวกเธอหยุดคุยเดี๋ยว นี้ คู่รัก: ค่ะ คู่รัก: ค๊าบบบบ โอปอล: ไม่ดีๆห้ามคุย คริ คริ

นักเรียนนั้ง

นักเรียนนั้ง

สายอาชีพ: นักเรียนนั้ง โอปอล: ค่ะ คุณครู^^ สายอาชีพ: เราจะมาเรียนเรื่อง... (มองไปเห็น) คู่รัก: จุบ.จิ้บ..จุบ..จิ๊บ (เสียงคุย) สายอาชีพ: นี้พวกเธอหยุดคุยเดี๋ยว นี้ คู่รัก: ค่ะ คู่รัก: ค๊าบบบบ โอปอล: ไม่ดีๆห้ามคุย คริ คริ

นักเรียนนั้ง

คู่รัก: Hormones วัยว้าวุ่น
คู่รัก: ทำไมเหรอ
คู่รัก: ดะ..ดะ..ดาว ทะ...ทะ...ท้อง
คู่รัก: จะเป็นไปได้ไง -0-
คู่รัก: http://www.youtube.com /watch?v=SNmNsMXdXCw เอาไปดูเลยไป๊ๆๆ อะโด่ว(1ชั่วโมงผ่านไป)
คู่รัก: จะ..จะ..จิงด้วย ขโทดก๊าบบบบบ

Hormones วัยว้าวุ่น

คู่รัก: Hormones วัยว้าวุ่น คู่รัก: ทำไมเหรอ คู่รัก: ดะ..ดะ..ดาว ทะ...ทะ...ท้อง คู่รัก: จะเป็นไปได้ไง -0- คู่รัก: http://www.youtube.com /watch?v=SNmNsMXdXCw เอาไปดูเลยไป๊ๆๆ อะโด่ว(1ชั่วโมงผ่านไป) คู่รัก: จะ..จะ..จิงด้วย ขโทดก๊าบบบบบ

Hormones วัยว้าวุ่น

Hormones วัยว้าวุ่น

คู่รัก: Hormones วัยว้าวุ่น คู่รัก: ทำไมเหรอ คู่รัก: ดะ..ดะ..ดาว ทะ...ทะ...ท้อง คู่รัก: จะเป็นไปได้ไง -0- คู่รัก: http://www.youtube.com /watch?v=SNmNsMXdXCw เอาไปดูเลยไป๊ๆๆ อะโด่ว(1ชั่วโมงผ่านไป) คู่รัก: จะ..จะ..จิงด้วย ขโทดก๊าบบบบบ

Hormones วัยว้าวุ่น

คนเรา เจ็บปวดครั้งแรก พอที่จะโทษคนอื่นได้ ท้อแท้ได้ แต่อย่า "ท้อถอย" ..อิจฉาได้แต่อ เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย เมื่อวาน 'ก็สายเกินแก้' พรุ่งนี้ 'ก็สายเกิ แม้แต่นิ้วของคนเรา 'ยังยาวไม่เท่ากัน' นับป โลกใบนี้เต็มไปด้วย "ความมหัศจรรย์" ถ้าไม่อ ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตร บางครั้ง เราก็เหมือน "คนตาบอด" มีวิธีเดีย บางสิ่งของชีวิต "ไม่จำเป็นต้องจำ" ถ้ามันทำ คนฉลาด เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของผู้อื่น" คนโง่ เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของตัว
หญิง: คนเรา เจ็บปวดครั้งแรก พอที่จะโทษคนอื่นได้  ท้อแท้ได้ แต่อย่า "ท้อถอย"  ..อิจฉาได้แต่อ เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย เมื่อวาน 'ก็สายเกินแก้' พรุ่งนี้ 'ก็สายเกิ แม้แต่นิ้วของคนเรา 'ยังยาวไม่เท่ากัน' นับป โลกใบนี้เต็มไปด้วย "ความมหัศจรรย์" ถ้าไม่อ ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตร บางครั้ง เราก็เหมือน "คนตาบอด"  มีวิธีเดีย บางสิ่งของชีวิต "ไม่จำเป็นต้องจำ" ถ้ามันทำ คนฉลาด เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของผู้อื่น" คนโง่ เรียนรู้จาก     "ความผิดพลาดของตัว

คนเรา เจ็บปวดครั้งแรก พอที่จะโทษคนอื่นได้ ท้อแท้ได้ แต่อย่า "ท้อถอย" ..อิจฉาได้แต่อ เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย เมื่อวาน 'ก็สายเกินแก้' พรุ่งนี้ 'ก็สายเกิ แม้แต่นิ้วของคนเรา 'ยังยาวไม่เท่ากัน' นับป โลกใบนี้เต็มไปด้วย "ความมหัศจรรย์" ถ้าไม่อ ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตร บางครั้ง เราก็เหมือน "คนตาบอด" มีวิธีเดีย บางสิ่งของชีวิต "ไม่จำเป็นต้องจำ" ถ้ามันทำ คนฉลาด เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของผู้อื่น" คนโง่ เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของตัว

หญิง: คนเรา เจ็บปวดครั้งแรก พอที่จะโทษคนอื่นได้ ท้อแท้ได้ แต่อย่า "ท้อถอย" ..อิจฉาได้แต่อ เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย เมื่อวาน 'ก็สายเกินแก้' พรุ่งนี้ 'ก็สายเกิ แม้แต่นิ้วของคนเรา 'ยังยาวไม่เท่ากัน' นับป โลกใบนี้เต็มไปด้วย "ความมหัศจรรย์" ถ้าไม่อ ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตร บางครั้ง เราก็เหมือน "คนตาบอด" มีวิธีเดีย บางสิ่งของชีวิต "ไม่จำเป็นต้องจำ" ถ้ามันทำ คนฉลาด เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของผู้อื่น" คนโง่ เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของตัว

คนเรา เจ็บปวดครั้งแรก พอที่จะโทษคนอื่นได้ ท้อแท้ได้ แต่อย่า "ท้อถอย" ..อิจฉาได้แต่อ เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย เมื่อวาน 'ก็สายเกินแก้' พรุ่งนี้ 'ก็สายเกิ แม้แต่นิ้วของคนเรา 'ยังยาวไม่เท่ากัน' นับป โลกใบนี้เต็มไปด้วย "ความมหัศจรรย์" ถ้าไม่อ ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตร บางครั้ง เราก็เหมือน "คนตาบอด" มีวิธีเดีย บางสิ่งของชีวิต "ไม่จำเป็นต้องจำ" ถ้ามันทำ คนฉลาด เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของผู้อื่น" คนโง่ เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของตัว

คนเรา เจ็บปวดครั้งแรก พอที่จะโทษคนอื่นได้ ท้อแท้ได้ แต่อย่า "ท้อถอย" ..อิจฉาได้แต่อ เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย เมื่อวาน 'ก็สายเกินแก้' พรุ่งนี้ 'ก็สายเกิ แม้แต่นิ้วของคนเรา 'ยังยาวไม่เท่ากัน' นับป โลกใบนี้เต็มไปด้วย "ความมหัศจรรย์" ถ้าไม่อ ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตร บางครั้ง เราก็เหมือน "คนตาบอด" มีวิธีเดีย บางสิ่งของชีวิต "ไม่จำเป็นต้องจำ" ถ้ามันทำ คนฉลาด เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของผู้อื่น" คนโง่ เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของตัว

หญิง: คนเรา เจ็บปวดครั้งแรก พอที่จะโทษคนอื่นได้ ท้อแท้ได้ แต่อย่า "ท้อถอย" ..อิจฉาได้แต่อ เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย เมื่อวาน 'ก็สายเกินแก้' พรุ่งนี้ 'ก็สายเกิ แม้แต่นิ้วของคนเรา 'ยังยาวไม่เท่ากัน' นับป โลกใบนี้เต็มไปด้วย "ความมหัศจรรย์" ถ้าไม่อ ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตร บางครั้ง เราก็เหมือน "คนตาบอด" มีวิธีเดีย บางสิ่งของชีวิต "ไม่จำเป็นต้องจำ" ถ้ามันทำ คนฉลาด เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของผู้อื่น" คนโง่ เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของตัว

คนเรา เจ็บปวดครั้งแรก พอที่จะโทษคนอื่นได้ ท้อแท้ได้ แต่อย่า "ท้อถอย" ..อิจฉาได้แต่อ เพื่ออะไร 'กับการรอคอย' ที่ 'ไม่มีความหมาย เมื่อวาน 'ก็สายเกินแก้' พรุ่งนี้ 'ก็สายเกิ แม้แต่นิ้วของคนเรา 'ยังยาวไม่เท่ากัน' นับป โลกใบนี้เต็มไปด้วย "ความมหัศจรรย์" ถ้าไม่อ ตึก ยังรู้พัง 'สตางค์' ยังรู้หมด แต่ 'ไมตร บางครั้ง เราก็เหมือน "คนตาบอด" มีวิธีเดีย บางสิ่งของชีวิต "ไม่จำเป็นต้องจำ" ถ้ามันทำ คนฉลาด เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของผู้อื่น" คนโง่ เรียนรู้จาก "ความผิดพลาดของตัว

ที่ที่ดีที่สุดที่จะพบ "มือที่พร้อมจะช่วยเห คือ ที่สุด "ปลายแขนของคุณเอง" มีเพียงชีวิตที่ทำ "เพื่อคนอื่นเท่านั้น" ที่ควรค่าแก่การ "มีชีวิต" ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้" อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า" ความเงียบก็ "เพื่อนเรา" ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย" ความเห็นอกเห็นใจ คือ "กฎสำคัญ" ของ "ชีวิตมนุษย์" คนที่ว่าคนอื่น "โง่" บุคคลนั้น "โง่ยิ่งกว่ คนที่ว่าคนอื่น "ฉลาด" บุคคลนั้นคือ "ผู้ฉลา
สัน: ที่ที่ดีที่สุดที่จะพบ "มือที่พร้อมจะช่วยเห คือ ที่สุด "ปลายแขนของคุณเอง" มีเพียงชีวิตที่ทำ "เพื่อคนอื่นเท่านั้น" ที่ควรค่าแก่การ "มีชีวิต" ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้"  อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า" ความเงียบก็ "เพื่อนเรา" ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย"  ความเห็นอกเห็นใจ  คือ "กฎสำคัญ" ของ "ชีวิตมนุษย์"  คนที่ว่าคนอื่น "โง่" บุคคลนั้น "โง่ยิ่งกว่ คนที่ว่าคนอื่น "ฉลาด" บุคคลนั้นคือ "ผู้ฉลา

ที่ที่ดีที่สุดที่จะพบ "มือที่พร้อมจะช่วยเห คือ ที่สุด "ปลายแขนของคุณเอง" มีเพียงชีวิตที่ทำ "เพื่อคนอื่นเท่านั้น" ที่ควรค่าแก่การ "มีชีวิต" ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้" อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า" ความเงียบก็ "เพื่อนเรา" ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย" ความเห็นอกเห็นใจ คือ "กฎสำคัญ" ของ "ชีวิตมนุษย์" คนที่ว่าคนอื่น "โง่" บุคคลนั้น "โง่ยิ่งกว่ คนที่ว่าคนอื่น "ฉลาด" บุคคลนั้นคือ "ผู้ฉลา

สัน: ที่ที่ดีที่สุดที่จะพบ "มือที่พร้อมจะช่วยเห คือ ที่สุด "ปลายแขนของคุณเอง" มีเพียงชีวิตที่ทำ "เพื่อคนอื่นเท่านั้น" ที่ควรค่าแก่การ "มีชีวิต" ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้" อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า" ความเงียบก็ "เพื่อนเรา" ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย" ความเห็นอกเห็นใจ คือ "กฎสำคัญ" ของ "ชีวิตมนุษย์" คนที่ว่าคนอื่น "โง่" บุคคลนั้น "โง่ยิ่งกว่ คนที่ว่าคนอื่น "ฉลาด" บุคคลนั้นคือ "ผู้ฉลา

ที่ที่ดีที่สุดที่จะพบ "มือที่พร้อมจะช่วยเห คือ ที่สุด "ปลายแขนของคุณเอง" มีเพียงชีวิตที่ทำ "เพื่อคนอื่นเท่านั้น" ที่ควรค่าแก่การ "มีชีวิต" ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้" อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า" ความเงียบก็ "เพื่อนเรา" ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย" ความเห็นอกเห็นใจ คือ "กฎสำคัญ" ของ "ชีวิตมนุษย์" คนที่ว่าคนอื่น "โง่" บุคคลนั้น "โง่ยิ่งกว่ คนที่ว่าคนอื่น "ฉลาด" บุคคลนั้นคือ "ผู้ฉลา

ที่ที่ดีที่สุดที่จะพบ "มือที่พร้อมจะช่วยเห คือ ที่สุด "ปลายแขนของคุณเอง" มีเพียงชีวิตที่ทำ "เพื่อคนอื่นเท่านั้น" ที่ควรค่าแก่การ "มีชีวิต" ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้" อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า" ความเงียบก็ "เพื่อนเรา" ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย" ความเห็นอกเห็นใจ คือ "กฎสำคัญ" ของ "ชีวิตมนุษย์" คนที่ว่าคนอื่น "โง่" บุคคลนั้น "โง่ยิ่งกว่ คนที่ว่าคนอื่น "ฉลาด" บุคคลนั้นคือ "ผู้ฉลา

สัน: ที่ที่ดีที่สุดที่จะพบ "มือที่พร้อมจะช่วยเห คือ ที่สุด "ปลายแขนของคุณเอง" มีเพียงชีวิตที่ทำ "เพื่อคนอื่นเท่านั้น" ที่ควรค่าแก่การ "มีชีวิต" ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้" อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า" ความเงียบก็ "เพื่อนเรา" ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย" ความเห็นอกเห็นใจ คือ "กฎสำคัญ" ของ "ชีวิตมนุษย์" คนที่ว่าคนอื่น "โง่" บุคคลนั้น "โง่ยิ่งกว่ คนที่ว่าคนอื่น "ฉลาด" บุคคลนั้นคือ "ผู้ฉลา

ที่ที่ดีที่สุดที่จะพบ "มือที่พร้อมจะช่วยเห คือ ที่สุด "ปลายแขนของคุณเอง" มีเพียงชีวิตที่ทำ "เพื่อคนอื่นเท่านั้น" ที่ควรค่าแก่การ "มีชีวิต" ความเหงาเป็น "เพื่อนแท้" อ่อนแอเป็น "เพื่อนเก่า" ความเงียบก็ "เพื่อนเรา" ใจบางเบาคือ "เพื่อนตาย" ความเห็นอกเห็นใจ คือ "กฎสำคัญ" ของ "ชีวิตมนุษย์" คนที่ว่าคนอื่น "โง่" บุคคลนั้น "โง่ยิ่งกว่ คนที่ว่าคนอื่น "ฉลาด" บุคคลนั้นคือ "ผู้ฉลา

เรื่องด่วน….ค่อยๆพูด!! เรื่องใหญ่….พูดให้ชัด!! เรื่องเล็ก……พูดให้ขำ!! เรื่องไม่แน่ใจ….ระวังคำพูด!! เรื่องยังไม่เกิด….อย่าเพิ่งพูด!! เรื่องทำไม่ได้….อย่าสักแต่พูด!! เรื่องให้ร้ายคน….ไม่ให้พูด!! เรื่องสบายใจ….ดูบรรยากาศแล้วค่อยพูด!! เรื่องเสียใจ….ให้เลือกคนพูด!! เรื่องคนอื่น..ระวังคำพูด!! เรื่องตัวเอง….ถามใจตัวเองแล้วค่อยพูด!! เรื่องปัจจุบัน….ทำแล้วค่อยพูด!! เรื่องอนาคต….ทีหลังค่อยพูด!! ก่อนพูด..คิดนิดนึง..แล้วค่อยพูดเด้อ
แป๊ก: เรื่องด่วน….ค่อยๆพูด!! เรื่องใหญ่….พูดให้ชัด!! เรื่องเล็ก……พูดให้ขำ!! เรื่องไม่แน่ใจ….ระวังคำพูด!! เรื่องยังไม่เกิด….อย่าเพิ่งพูด!! เรื่องทำไม่ได้….อย่าสักแต่พูด!! เรื่องให้ร้ายคน….ไม่ให้พูด!! เรื่องสบายใจ….ดูบรรยากาศแล้วค่อยพูด!! เรื่องเสียใจ….ให้เลือกคนพูด!! เรื่องคนอื่น..ระวังคำพูด!! เรื่องตัวเอง….ถามใจตัวเองแล้วค่อยพูด!! เรื่องปัจจุบัน….ทำแล้วค่อยพูด!! เรื่องอนาคต….ทีหลังค่อยพูด!! ก่อนพูด..คิดนิดนึง..แล้วค่อยพูดเด้อ

เรื่องด่วน….ค่อยๆพูด!! เรื่องใหญ่….พูดให้ชัด!! เรื่องเล็ก……พูดให้ขำ!! เรื่องไม่แน่ใจ….ระวังคำพูด!! เรื่องยังไม่เกิด….อย่าเพิ่งพูด!! เรื่องทำไม่ได้….อย่าสักแต่พูด!! เรื่องให้ร้ายคน….ไม่ให้พูด!! เรื่องสบายใจ….ดูบรรยากาศแล้วค่อยพูด!! เรื่องเสียใจ….ให้เลือกคนพูด!! เรื่องคนอื่น..ระวังคำพูด!! เรื่องตัวเอง….ถามใจตัวเองแล้วค่อยพูด!! เรื่องปัจจุบัน….ทำแล้วค่อยพูด!! เรื่องอนาคต….ทีหลังค่อยพูด!! ก่อนพูด..คิดนิดนึง..แล้วค่อยพูดเด้อ

แป๊ก: เรื่องด่วน….ค่อยๆพูด!! เรื่องใหญ่….พูดให้ชัด!! เรื่องเล็ก……พูดให้ขำ!! เรื่องไม่แน่ใจ….ระวังคำพูด!! เรื่องยังไม่เกิด….อย่าเพิ่งพูด!! เรื่องทำไม่ได้….อย่าสักแต่พูด!! เรื่องให้ร้ายคน….ไม่ให้พูด!! เรื่องสบายใจ….ดูบรรยากาศแล้วค่อยพูด!! เรื่องเสียใจ….ให้เลือกคนพูด!! เรื่องคนอื่น..ระวังคำพูด!! เรื่องตัวเอง….ถามใจตัวเองแล้วค่อยพูด!! เรื่องปัจจุบัน….ทำแล้วค่อยพูด!! เรื่องอนาคต….ทีหลังค่อยพูด!! ก่อนพูด..คิดนิดนึง..แล้วค่อยพูดเด้อ

เรื่องด่วน….ค่อยๆพูด!! เรื่องใหญ่….พูดให้ชัด!! เรื่องเล็ก……พูดให้ขำ!! เรื่องไม่แน่ใจ….ระวังคำพูด!! เรื่องยังไม่เกิด….อย่าเพิ่งพูด!! เรื่องทำไม่ได้….อย่าสักแต่พูด!! เรื่องให้ร้ายคน….ไม่ให้พูด!! เรื่องสบายใจ….ดูบรรยากาศแล้วค่อยพูด!! เรื่องเสียใจ….ให้เลือกคนพูด!! เรื่องคนอื่น..ระวังคำพูด!! เรื่องตัวเอง….ถามใจตัวเองแล้วค่อยพูด!! เรื่องปัจจุบัน….ทำแล้วค่อยพูด!! เรื่องอนาคต….ทีหลังค่อยพูด!! ก่อนพูด..คิดนิดนึง..แล้วค่อยพูดเด้อ

เรื่องด่วน….ค่อยๆพูด!! เรื่องใหญ่….พูดให้ชัด!! เรื่องเล็ก……พูดให้ขำ!! เรื่องไม่แน่ใจ….ระวังคำพูด!! เรื่องยังไม่เกิด….อย่าเพิ่งพูด!! เรื่องทำไม่ได้….อย่าสักแต่พูด!! เรื่องให้ร้ายคน….ไม่ให้พูด!! เรื่องสบายใจ….ดูบรรยากาศแล้วค่อยพูด!! เรื่องเสียใจ….ให้เลือกคนพูด!! เรื่องคนอื่น..ระวังคำพูด!! เรื่องตัวเอง….ถามใจตัวเองแล้วค่อยพูด!! เรื่องปัจจุบัน….ทำแล้วค่อยพูด!! เรื่องอนาคต….ทีหลังค่อยพูด!! ก่อนพูด..คิดนิดนึง..แล้วค่อยพูดเด้อ

แป๊ก: เรื่องด่วน….ค่อยๆพูด!! เรื่องใหญ่….พูดให้ชัด!! เรื่องเล็ก……พูดให้ขำ!! เรื่องไม่แน่ใจ….ระวังคำพูด!! เรื่องยังไม่เกิด….อย่าเพิ่งพูด!! เรื่องทำไม่ได้….อย่าสักแต่พูด!! เรื่องให้ร้ายคน….ไม่ให้พูด!! เรื่องสบายใจ….ดูบรรยากาศแล้วค่อยพูด!! เรื่องเสียใจ….ให้เลือกคนพูด!! เรื่องคนอื่น..ระวังคำพูด!! เรื่องตัวเอง….ถามใจตัวเองแล้วค่อยพูด!! เรื่องปัจจุบัน….ทำแล้วค่อยพูด!! เรื่องอนาคต….ทีหลังค่อยพูด!! ก่อนพูด..คิดนิดนึง..แล้วค่อยพูดเด้อ

เรื่องด่วน….ค่อยๆพูด!! เรื่องใหญ่….พูดให้ชัด!! เรื่องเล็ก……พูดให้ขำ!! เรื่องไม่แน่ใจ….ระวังคำพูด!! เรื่องยังไม่เกิด….อย่าเพิ่งพูด!! เรื่องทำไม่ได้….อย่าสักแต่พูด!! เรื่องให้ร้ายคน….ไม่ให้พูด!! เรื่องสบายใจ….ดูบรรยากาศแล้วค่อยพูด!! เรื่องเสียใจ….ให้เลือกคนพูด!! เรื่องคนอื่น..ระวังคำพูด!! เรื่องตัวเอง….ถามใจตัวเองแล้วค่อยพูด!! เรื่องปัจจุบัน….ทำแล้วค่อยพูด!! เรื่องอนาคต….ทีหลังค่อยพูด!! ก่อนพูด..คิดนิดนึง..แล้วค่อยพูดเด้อ

ถึงไม่ได้ เติบโตในกระกูล “ไฮโซ” แต่ พ่อแม่ สอนมาดี อาจจะไม่เรียบร้อย ถึงขั้น “กุลสตรี” แต่มีข้อดี ก็ตรงที่ “จริงใจ” ไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่ดีกว่า หากคุณคงทำทุกอย่าง “ซ้ำรอยเดิม” ไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอก มีแต่การเตรียมการอย่างหนัก และเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละ ที่พาไปสู่ความสำเร็จ ไม่สำคัญหรอกว่า… ตอนคุณรวย คุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือ… ตอนที่คุณ…ไม่มีอะไร ใครยังอยู่กับคุณ
โอปอล: ถึงไม่ได้ เติบโตในกระกูล “ไฮโซ” แต่ พ่อแม่ สอนมาดี อาจจะไม่เรียบร้อย ถึงขั้น “กุลสตรี” แต่มีข้อดี ก็ตรงที่ “จริงใจ” ไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่ดีกว่า หากคุณคงทำทุกอย่าง “ซ้ำรอยเดิม” ไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอก มีแต่การเตรียมการอย่างหนัก และเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละ ที่พาไปสู่ความสำเร็จ ไม่สำคัญหรอกว่า… ตอนคุณรวย คุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือ… ตอนที่คุณ…ไม่มีอะไร ใครยังอยู่กับคุณ

ถึงไม่ได้ เติบโตในกระกูล “ไฮโซ” แต่ พ่อแม่ สอนมาดี อาจจะไม่เรียบร้อย ถึงขั้น “กุลสตรี” แต่มีข้อดี ก็ตรงที่ “จริงใจ” ไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่ดีกว่า หากคุณคงทำทุกอย่าง “ซ้ำรอยเดิม” ไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอก มีแต่การเตรียมการอย่างหนัก และเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละ ที่พาไปสู่ความสำเร็จ ไม่สำคัญหรอกว่า… ตอนคุณรวย คุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือ… ตอนที่คุณ…ไม่มีอะไร ใครยังอยู่กับคุณ

โอปอล: ถึงไม่ได้ เติบโตในกระกูล “ไฮโซ” แต่ พ่อแม่ สอนมาดี อาจจะไม่เรียบร้อย ถึงขั้น “กุลสตรี” แต่มีข้อดี ก็ตรงที่ “จริงใจ” ไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่ดีกว่า หากคุณคงทำทุกอย่าง “ซ้ำรอยเดิม” ไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอก มีแต่การเตรียมการอย่างหนัก และเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละ ที่พาไปสู่ความสำเร็จ ไม่สำคัญหรอกว่า… ตอนคุณรวย คุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือ… ตอนที่คุณ…ไม่มีอะไร ใครยังอยู่กับคุณ

ถึงไม่ได้ เติบโตในกระกูล “ไฮโซ” แต่ พ่อแม่ สอนมาดี อาจจะไม่เรียบร้อย ถึงขั้น “กุลสตรี” แต่มีข้อดี ก็ตรงที่ “จริงใจ” ไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่ดีกว่า หากคุณคงทำทุกอย่าง “ซ้ำรอยเดิม” ไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอก มีแต่การเตรียมการอย่างหนัก และเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละ ที่พาไปสู่ความสำเร็จ ไม่สำคัญหรอกว่า… ตอนคุณรวย คุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือ… ตอนที่คุณ…ไม่มีอะไร ใครยังอยู่กับคุณ

ถึงไม่ได้ เติบโตในกระกูล “ไฮโซ” แต่ พ่อแม่ สอนมาดี อาจจะไม่เรียบร้อย ถึงขั้น “กุลสตรี” แต่มีข้อดี ก็ตรงที่ “จริงใจ” ไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่ดีกว่า หากคุณคงทำทุกอย่าง “ซ้ำรอยเดิม” ไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอก มีแต่การเตรียมการอย่างหนัก และเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละ ที่พาไปสู่ความสำเร็จ ไม่สำคัญหรอกว่า… ตอนคุณรวย คุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือ… ตอนที่คุณ…ไม่มีอะไร ใครยังอยู่กับคุณ

โอปอล: ถึงไม่ได้ เติบโตในกระกูล “ไฮโซ” แต่ พ่อแม่ สอนมาดี อาจจะไม่เรียบร้อย ถึงขั้น “กุลสตรี” แต่มีข้อดี ก็ตรงที่ “จริงใจ” ไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่ดีกว่า หากคุณคงทำทุกอย่าง “ซ้ำรอยเดิม” ไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอก มีแต่การเตรียมการอย่างหนัก และเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละ ที่พาไปสู่ความสำเร็จ ไม่สำคัญหรอกว่า… ตอนคุณรวย คุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือ… ตอนที่คุณ…ไม่มีอะไร ใครยังอยู่กับคุณ

ถึงไม่ได้ เติบโตในกระกูล “ไฮโซ” แต่ พ่อแม่ สอนมาดี อาจจะไม่เรียบร้อย ถึงขั้น “กุลสตรี” แต่มีข้อดี ก็ตรงที่ “จริงใจ” ไม่มีทางที่คุณจะได้ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่ดีกว่า หากคุณคงทำทุกอย่าง “ซ้ำรอยเดิม” ไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอก มีแต่การเตรียมการอย่างหนัก และเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละ ที่พาไปสู่ความสำเร็จ ไม่สำคัญหรอกว่า… ตอนคุณรวย คุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือ… ตอนที่คุณ…ไม่มีอะไร ใครยังอยู่กับคุณ

ตามหัวข้อนั้นแหละ เอ้าเริ่มเลย 1.พอลล่ากระโดดลงไปใน น้ำแล้วทำไมผมไม่เปียก
โอปอล: ตามหัวข้อนั้นแหละ เอ้าเริ่มเลย 1.พอลล่ากระโดดลงไปใน น้ำแล้วทำไมผมไม่เปียก
หญิง: ง่ายๆอะ ตอบ เพราะพอลล่ามัดผม55
โอปอล: ผิด
หญิง: งั้นก็ เพราะ พอลล่าผมสั้นเลย ไม่โดนน้ำ และผมก็ไม่เปียก
โอปอล: ผิดโครตๆผิดที่สุด=.= ตอบมั่วนี้หว่า 
หญิง: ยอมละกันนะT^T
โอปอล: คำถามง่ายกับตอบไม่ได้ เฉลย คำตอบคือ.... เพราะผมยืนดูพอลล่าอยู่ ข้างบนไม่ได้โดดด้วย
หญิง: ง่ายจังทำไม เราตอบไม่ได้T^T

ตามหัวข้อนั้นแหละ เอ้าเริ่มเลย 1.พอลล่ากระโดดลงไปใน น้ำแล้วทำไมผมไม่เปียก

โอปอล: ตามหัวข้อนั้นแหละ เอ้าเริ่มเลย 1.พอลล่ากระโดดลงไปใน น้ำแล้วทำไมผมไม่เปียก หญิง: ง่ายๆอะ ตอบ เพราะพอลล่ามัดผม55 โอปอล: ผิด หญิง: งั้นก็ เพราะ พอลล่าผมสั้นเลย ไม่โดนน้ำ และผมก็ไม่เปียก โอปอล: ผิดโครตๆผิดที่สุด=.= ตอบมั่วนี้หว่า หญิง: ยอมละกันนะT^T โอปอล: คำถามง่ายกับตอบไม่ได้ เฉลย คำตอบคือ.... เพราะผมยืนดูพอลล่าอยู่ ข้างบนไม่ได้โดดด้วย หญิง: ง่ายจังทำไม เราตอบไม่ได้T^T

ตามหัวข้อนั้นแหละ เอ้าเริ่มเลย 1.พอลล่ากระโดดลงไปใน น้ำแล้วทำไมผมไม่เปียก

ตามหัวข้อนั้นแหละ เอ้าเริ่มเลย 1.พอลล่ากระโดดลงไปใน น้ำแล้วทำไมผมไม่เปียก

โอปอล: ตามหัวข้อนั้นแหละ เอ้าเริ่มเลย 1.พอลล่ากระโดดลงไปใน น้ำแล้วทำไมผมไม่เปียก หญิง: ง่ายๆอะ ตอบ เพราะพอลล่ามัดผม55 โอปอล: ผิด หญิง: งั้นก็ เพราะ พอลล่าผมสั้นเลย ไม่โดนน้ำ และผมก็ไม่เปียก โอปอล: ผิดโครตๆผิดที่สุด=.= ตอบมั่วนี้หว่า หญิง: ยอมละกันนะT^T โอปอล: คำถามง่ายกับตอบไม่ได้ เฉลย คำตอบคือ.... เพราะผมยืนดูพอลล่าอยู่ ข้างบนไม่ได้โดดด้วย หญิง: ง่ายจังทำไม เราตอบไม่ได้T^T

ตามหัวข้อนั้นแหละ เอ้าเริ่มเลย 1.พอลล่ากระโดดลงไปใน น้ำแล้วทำไมผมไม่เปียก

โอปอล: เล่น "facebook" นะ
หญิง: ไม่ใช่! "ติดคุก"
โอปอล: ก็รู้! ว่ามันสนุก! แต่ ว่า
หญิง: "ลุก" กันบ้างก็ได้ !!!
แป๊ก: เป็นไรกันนะ2คนนี้

เล่น "facebook" นะ

โอปอล: เล่น "facebook" นะ หญิง: ไม่ใช่! "ติดคุก" โอปอล: ก็รู้! ว่ามันสนุก! แต่ ว่า หญิง: "ลุก" กันบ้างก็ได้ !!! แป๊ก: เป็นไรกันนะ2คนนี้

เล่น "facebook" นะ

เล่น "facebook" นะ

โอปอล: เล่น "facebook" นะ หญิง: ไม่ใช่! "ติดคุก" โอปอล: ก็รู้! ว่ามันสนุก! แต่ ว่า หญิง: "ลุก" กันบ้างก็ได้ !!! แป๊ก: เป็นไรกันนะ2คนนี้

เล่น "facebook" นะ

หญิง: เกรซๆ
โอปอล: ว่าไรจ้า
หญิง: แอด "เป็นเพื่อน" แต่ " "ไม่เคยทัก" .. แย่พอๆ กับ "เป็นคนรัก แต่ "ไม่ใส่ใจ" !!! ..
โอปอล: =.=งง ฝุดๆว่ะพรีม อะไรว่ะ

เกรซๆ

หญิง: เกรซๆ โอปอล: ว่าไรจ้า หญิง: แอด "เป็นเพื่อน" แต่ " "ไม่เคยทัก" .. แย่พอๆ กับ "เป็นคนรัก แต่ "ไม่ใส่ใจ" !!! .. โอปอล: =.=งง ฝุดๆว่ะพรีม อะไรว่ะ

เกรซๆ

เกรซๆ

หญิง: เกรซๆ โอปอล: ว่าไรจ้า หญิง: แอด "เป็นเพื่อน" แต่ " "ไม่เคยทัก" .. แย่พอๆ กับ "เป็นคนรัก แต่ "ไม่ใส่ใจ" !!! .. โอปอล: =.=งง ฝุดๆว่ะพรีม อะไรว่ะ

เกรซๆ